EET pro malé OSVČ a živnostníky

Vážené živnostníci, OSVČ.

Tak došlo i na Vás. Nechápu jak si může někdo myslet, že zachrání výběr daní právě na Vás. Nicméně, ministerstvo financí má jiný názor. a právě proto čtete tyto řádky.

Pojďme si vysvětlit jak se zavedení EET k 1.květnu roku 2020 dotkne Vás.

V zásadě před Vámi stojí jako hlavní úkol k datu spuštění 3. a 4. vlny EET rozhodnutí, jakým způsobem budete tržby evidovat.

Pokud jste si prošli naše stránky, pak jste mohli zjistit, že existují dvě základní možnosti jak evidovat tržby – elektronicky nebo manuálně.

Dále Vám jednoduše objasníme co pro Vás každý tento systém představuje.

Každý z těchto režimů má svá PRO i PROTI.

Řada z vás spadá do skupiny, kdy je možno evidovat tržby v tzv. “zvláštním režimu“, to znamená manuálně v bloku účtenek.

Vy, kteří nesplňujete 4 základní podmínky pro tuto variantu:

 • poplatník je plátcem daně z příjmů fyzických osob
 • poplatník není plátcem DPH v České republice,
 • poplatník nemá více než 2 zaměstnance,
 • výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč,

musíte počítat s tím, že budete tržby evidovat elektronicky.

Co musíte sami zvážit před volbou způsobu evidence tržeb.

Elektronický systém evidence tržeb.

 1. Pokud jste se rozhodli pro elelektronickou verzi evidence tržeb nebo nesplňujete podmínky pro Zvláštní režim, navštivte naši stránku zařízení pro EET.
  1. Přečtěte si ji pozorně a najděte si řešení, které by Vám mohlo vyhovovat.
   1. Například malou pokladnu EET. Doporučujeme systém KASA FIK LITE
   2. Doporučujeme také řešení MARKEETA.
   3. Možná Vám bude stačit aplikace do chytrého telefonu, které najdete na stránce zařízení pro EET.

Do začátku 3. a 4. vlny EET zbývá.

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Zvláštní režim evidence tržeb.

Kompletní popis “zvláštního režimu” najdete na našich stránkách .

Proto, aby jste mohli evidovat tržby jednoduše pomocí bloku účtenek musíte splňovat 3 základní podmínky:

 1. poplatník není plátcem DPH v České republice,
 2. poplatník nemá více než 2 zaměstnance,
 3. výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

Dále musíte splňovat základní podmínku musíte být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob,

 1. Spočítejte si kolik úkonů podléhajících evidenci tržeb měsíčně uděláte.
  1. Podle našeho názoru se Zvláštní režim vyplatí do 20 úkonů za měsíc.
  2. Uvědomte si, že Zvláštní režim po Vás požaduje, aby jste po ukončení kvartálu zaslali Finančnímu úřadu Přehled přijatých plateb na předepsaném formuláři. I to  zabere svůj čas a zvýší to byrokratické požadavky na Vás.
  3. Na druhé straně Vás však finančně nijak nezatíží a máte plnou svobodu.

K 1.11.2019 ještě nejsou k dispozici ani bloky účtenek ani formulář Hlášení evidence tržeb ve zvláštním režimu.

Máte-li jakýkoli dotaz, napište pomocí našeho formuláře.

Nebo volejte 607 888 494.