EET a lékaři

Vážené lékařky, vážení lékaři.

Osobně si myslím, že zavedení EET u Vaší skupiny je naprostá pitomost, protože více než 90% Vašich příjmů je realizováno od zdravotních pojišťoven. Nicméně, ministerstvo financí má jiný názor. a právě proto čtete tyto řádky.

Pojďme si vysvětlit jak se zavedení EET k 1.květnu roku 2020 dotkne Vás.

Ve Vašem případě se EET týká těch činností, které nehradí zdravotní pojišťovna.

Hlavní “postiženou” skupinou tedy budou praktičtí lékaři a dentisté.

Evidovat tržby ve zvláštním režimu mohou:

 • poplatníci daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny (poskytovatel zdravotních služeb musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušné právní úpravy – tj. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Pokud jste si prošli naše stránky, pak jste mohli zjistit, že existují dvě základní možnosti jak evidovat tržby – elektronicky nebo manuálně.

Řada z vás spadá do skupiny, kdy je možno evidovat tržby v tzv. “zvláštním režimu“, to znamená manuálně v bloku účtenek.

Řada z Vás již vlastní nějaké elektronické řešení evidence pacientů a elektronického receptu. Některé z těchto zařízení mohou zvládat i EET. Vy, kteří vlastníte takovéto systémy se informujte u svých dodavatelů nebo pomocí následujícího formuláře nám zašlete specifikaci Vašeho systému a my tuto informaci pro Vás zjistíme.

Co musíte sami zvážit před volbou způsobu evidence tržeb.

 1. Zjistěte si zda Váš systém pro práci s pacienty nepodporuje EET.
  1. Pokud ANO, nic neřešte a pro informace kontaktujte svého poskytovatele systému.
  2. Nejvíce používaný systém MEDICUS to umožňuje a podporuje i systémy PC Doktor, AMICUS, PC DENT a Dentist+.
 2. Pokud Váš systém EET neřeší, navštivte naši stránku zařízení pro EET.
  1. Přečtěte si ji pozorně a najděte si řešení, které by Vám mohlo vyhovovat.
   1. Například malou pokladnu EET. Doporučujeme systém KASA FIK LITE
   2. Nebo řešení spojené s eReceptem.
   3. Doporučujeme také řešení MARKEETA.
   4. Možná Vám bude stačit aplikace do chytrého telefonu, které najdete na stránce zařízení pro EET.
 1. Spočítejte si kolik úkonů podléhajících evidenci tržeb měsíčně uděláte.
  1. Podle našeho názoru se Zvláštní režim vyplatí do 60 úkonů za měsíc.
  2. Uvědomte si, že Zvláštní režim po Vás požaduje, aby jste po ukončení kvartálu zaslali Finančnímu úřadu Přehled přijatých plateb na předepsaném formuláři. I to  zabere svůj čas a zvýší to byrokratické požadavky na Vás.
  3. Na druhé straně Vás však finančně nijak nezatíží a máte plnou svobodu.

Účtenka evidence tržeb.

Do začátku 3. a 4. vlny EET zbývá.

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Zvláštní režim evidence tržeb.

Kompletní popis “zvláštního režimu” najdete na našich stránkách .

Proto, aby jste mohli evidovat tržby jednoduše pomocí bloku účtenek musíte splňovat 3 základní podmínky:

 1. poplatník není plátcem DPH v České republice,
 2. poplatník nemá více než 2 zaměstnance,
 3. výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

Dále musíte splňovat základní podmínku resp. musíte patřit do jedné z níže uvedených skupin:

 • poplatníci daně z příjmů fyzických osob,
 • poplatníci daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny (poskytovatel zdravotních služeb musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušné právní úpravy – tj. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Možnost využít zvláštní režim je tedy u poskytovatelů zdravotních služeb vázána na faktické přijímání plateb od zdravotní pojišťovny; nemají ji tedy poskytovatelé, kteří poskytují pouze zdravotní služby nehrazené ze zdravotního pojištění (např. estetické kliniky), nebo ti, kteří poskytují zdravotní služby, které sice spadají do kategorie zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, ale v konkrétních případech hrazené nejsou a poskytovatelé za ně tedy žádné úhrady nedostávají (např. kliniky zaměřené výhradně na cizince, kteří za poskytnutí zdravotních služeb platí sami). Podmínkou povolení zvláštního režimu však není, aby byly z veřejného zdravotního pojištění hrazeny všechny poskytované zdravotní služby; pokud tedy poskytovatel poskytuje jak hrazené služby pojištěncům veřejného zdravotního pojištění, tak vedle toho i nehrazené zdravotní služby nebo zdravotní služby cizincům bez veřejného zdravotního pojištění, má (za splnění ostatních podmínek) na povolení zvláštního režimu také nárok.

Informační formulář.

Máte-li dotaz, nebo potřebujete se zavedením EET pomoci pište pomocí našeho formuláře.
Nebo volejte 607 888 494.