Chráníme Vaše osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Odesláním osobních údajů z internetového kontaktního formuláře, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR a zákonem číslo 110/2019 Sb o zpracování osobních údajů.

3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Při kontaktování přes kontaktní formulář jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné zpracování požadavku uživatele (jméno, příjmení, email, telefon). Účelem zpracování osobních údajů je zpracování požadavku uživatele.

5. Poskytovatel používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele webhostingu, externí programátory, externí grafiky. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

6. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

7. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Pro více informací a uplatnění práv Uživatele nás kontaktujte přes e-mail: info@everyregard.one.

8. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro objednání uživatele a bez poskytnutí osobních údajů není možné uživatele objednat.

10. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

11. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Zásady ochrany osobních dat.

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání naších služeb poskytujete.

Můžete zůstat v klidu, všechny údaje jsou u nás v bezpečí a Vaše data nikomu neprodáváme.

EVERY REGARD s.r.o. , považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné.

Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm Every Regard s.r.o. eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích. Žádost o vymazání je možné zaslat na e-mail.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou EVERY REGARD s.r.o. , při práci s osobními daty.

Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je: Miroslav Kalinský

Firma: EVERY REGARD s.r.o.

Sídlo:  Ostrava – Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, PSČ 710 00

Tel.: +420 607 888 494

E-mail: kalinsky@everyregard.one

(dále jen „správce“).

Kde si můžete stěžovat

Kontakt pro případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Firma: EVERY REGARD s.r.o.

Sídlo:  Ostrava – Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, PSČ 710 00

Tel.: +420 607 888 494

E-mail: kalinsky@everyregard.one

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz www.uoou.cz .

Můžete si zde na nás i stěžovat, pokud nebudete s naším přístupem k vyřízení Vašich požadavků nebo s tím, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji, spokojeni.

Zásady používání souborů cookie.

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají www stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům
  • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem

Jaké soubory cookie se používají:

Soubory cookie používané na www stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než uživatel prohlížeč zavře, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně uživatel neodstraní (doba ponechání souborů cookie v zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

  • trackingové (sledovací), které zjišťují informace o návštěvnosti našeho webu
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na www stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Jak odmítnout cookie.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Na www stránkách se využívají následující soubory cookie:

Vydavatel/ Název cookie Typ Trvanlivost
AdWords Tracking, Remarketing 90 dní
Sklik Tracking, Remarketing 30 dní – max 540 dní
Google Analytics – (_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc) Analytical, Tracking persistent – 6 měsíců,
persistent – 6 měsíců,
persistent, persistent, session
https_enabled Essential proměnné
php,phtml,php3 Essential proměnné

 Jak Google využívá soubory cookie?

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „Nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – JAKÉ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zodpovězení vašeho dotazu, případně reakce na Vaši poptávku a to včetně další komunikace související s předmětem Vašeho podnětu uvedeného v poli Vaše zpráva (Vzkaz).

Zpracováváme údaje o návštěvnících webu za účelem Google Analytics.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše kontaktní údaje budeme včetně doprovodné komunikace evidovat za účelem uvedeným v článku 3 tohoto textu do doby 60 dní od poslední komunikace k danému tématu. Stanete-li se naším zákazníkem, bude tato komunikace uchovávána po dobu, po kterou uchováváme smluvní dokumenty tj. do 3 let po uplynutí záruky na dodané výrobky/ služby.

KDO DALŠÍ BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům mohou mít kromě našich zaměstnanců přístup pracovníci společností, které pro správce zajišťují provoz a rozvoj webových stránek a podporu provozu jeho interního IT systému. Ke smlouvě a účetním dokladům má přístup společnost, která nám zajišťuje účetnictví.

Se všemi takovými subjekty uzavírá správce smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 Nařízení.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. K Vašim údajům může přistoupit pracovník IT společnosti, která zajišťuje podporu a provoz serverů naší účetní společnosti, která má servery umístěné na Slovensku.