Koho se budou další vlny EET platné od května 2020? Jaké budou kompenzace pro tyto podnikatele? O kolik se sníží DPH a jakou budou mít slevu na dani?

Koho se budou další vlny EET platné od května 2020 týkat?

Na zavedení EET se mohou “těšit” advokáti, taxikáři i poskytovatelé zdravotní péče. Ty všechny nová vlna EET postihne, protože se vztahuje opravdu na širokou škálu profesí, jejichž výčet je velmi dlouhý – například zemědělci, lesníci, zedníci, mechanici, ale i švadleny, truhláři, elektrikáři či instalatéři.

Jaké budou kompenzace pro tyto podnikatele?

Podnikatelé spadající do nových vln EET se mohou těšit na jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to ve výši 5 000 Kč. Další berličkou je nižší DPH u řady výrobků a služeb, které nabízejí podnikatelé, jenž budou nově spadat pod EET.

O kolik a u čeho se sníží DPH?

Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) se sníží na 10 % u některých produktů – například u točeného piva, vodného a stočného, či u e-knih.

Nižší sazbu DPH budou odvádět také poskytovatelé domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, či kadeřníci a holičky.

Jak se připravit na EET?

Podnikatelé by se neměli nechat zaskočit další vlnou EET a již dopředu se na ni připravit. Určitě dopředu vyzkoušejte jednu z aplikací EET v mobilu, které můžete vyzkoušet zdarma nebo rovnou využít jednu z free verzí. Rovněž se podívejte po nějaké přenosné termotiskárně.

Navíc, jestliže splníte podmínky, tak mohou být v offline režimu, který bude pro řadu z podnikatelů schůdnější cestou k evidenci tržeb.

Offline režim jen pro ty nejmenší

Malí podnikatelé budou mít menší úlevu v podobě tzv. offline režimu, díky kterému mohou vystavovat účtenky z bloku. Tyto účtenky si podnikatelé vyzvednou na finančním úřadě a po pracovní době zaevidují údaje o počtu vydaných a stornovaných účtenek a o výši tržby. Na konci čtvrtletí se následně daný formulář pošle na finanční úřad.

Výhodu offline režimu nicméně mohou využívat jen ti podnikatelé, kteří splňují následující omezení:

  • roční příjem v hotovosti nesmí přesáhnout 600 000 K
  • podnikatel musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob či poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění
  • nemůže být plátcem DPH
  • nesmí zaměstnávat více než 2 zaměstnance

Vyplatí se vůbec zavádění pokladen státní pokladně?

To nikdo neví. Přestože ministerstvo financí tvrdí, že se v předešlých vlnách vybralo na DPH více, tak analytik Michal Škop aplikoval vzorec ministerstva financí (na měření účinnosti EET) také na obory, kde EET dosud zavedena nebyla. A výsledkem bylo to, že i v těchto oborech se výběr daní zvýšil.

Nyní se navíc zavedení EET týká veskrze malých podnikatelů, řemeslníků a řady manuálně pracujících. V průzkumu jednoho z poskytovatelů pokladních systémů ovšem vychází najevo, že kvůli rozšíření EET hrozí odchod řady starších podnikatelů do důchodu. Starší podnikatelé v (před)důchodovém věku, než aby zaváděli platební terminál, tak volí odchod do důchodu či přechod do zaměstnaneckého poměru.

Což pro stát bude výhodnější skrze odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Ovšem řemeslníků je na trhu velký nedostatek a jejich průměrný věk se zvyšuje a nejspíše i bude zvyšovat. Navíc mít velké množství malých podnikatelů, kteří se starají veskrze sami o sebe, je pro každou tržní ekonomiku zdravý základ.

No, ale “všetcí kradnů” a na papírovou účtenku se tedy můžeme těšit nově i u kadeřníka, řemeslníka i advokáta.

Zdroj: Další vlny EET začnou platit od května 2020 | Finance.cz